O Nama

Preduzeće Nevokal d.o.o. osnovano  je 1994. godine u Beogradu.

  • Mi smo finansijski nezavisno preduzeće d.o.o, koje je koncentrisano na poslovne oblasti procesne tehnike daljinskog grejanja, tehnike izrade PVC-e prozora i prodaje PVC-e prozorskih profila
  • U tim oblastima želimo da na izabranom tržištu dugoročno budemo vodeći ponudjači.
  • Mi razmišljamo dugoročno, trajno obezbedjenje prihoda je ispred kratkoročne maksimizacije dobiti.
  • Naše delovanje je usmereno na to da u istoj meri odgovorimo potrebama klijenata, personala i životne sredine.

Od aprila 2002.godine generalni smo zastupnik: BRUGG ROHRSYSTEMA proizvodjača predizolovanih flexibilnih i krutih cevi za daljinsko grejanje za SRBIJU,CRNU GORU i MAKEDONIJU  u okviru te delatnosti, sa lagera u Kleindötingenu-Švajcerska, Wunstorfu Nemačka i Nordhausenu Nemačka  uvozi, prodaje, projektuje i montira predizolovane flexibilne i KMR-krute cevi za daljinsko grejanje.

BRUGG GRUPA AG ima više od 44 ćerki firmi u 17 zemalja: Švajcarska, Evropa, Azija i Severna Amerika glavno sedište i matični pogon u gradu Brugg-u na 30-set kilometara zapadno od Ziriha-Švajcerska

Osnovao Gottlieb Suhner 1896.godine, većinski kontrolisan od od strane akcionara iz porodice Suhner, Wartmann, Merker

Brugg Grupa AG proizvodi:

  • Kabelsysteme-kablovski sistemi za visoki napon, energetiku i telekomunikacije/bezbednost
  • Rohrsysteme- daljinsko grejanje i hlađenje, industrija, benzinske stanice
  • Drahtseiltechnik- tehnika žičanih užadi za liftove,žičare,gradjevinarstvo. Mreže za zaštitu od odrona kamenja, zaštite od lavina
  • Prozessleittechnik- Tehnika upravljanja procesima za snabdevanje vodom i energijom, automatizacija,

hidrocentrale, uređaji za navodnjavanje i merna tehnika.

sa 1900 zaposlenih i godišnjim prometom od 500 miliona eura.

Unutar Grupe druga po veličini je Firma Brugg Rohrsystem ima 220 zaposlenih sa godišnjim prometom od

70 miliona eura, tri sopstvene fabrike u Kleindöttingenu Švajcerska, Wunstorfu Nemačka i Nordhausenu Nemačka i pet predstavništva. Pored toga radi sa velikim brojem zastupnika iz Evrope i Sveta.

Bruggrohrsystem ima najpovoljnijih rešenja za transport tečnih i gasovitih fluida. Zahvaljujući našim inženjerima za projektovanje, našem departmantu za istraživanje i razvoj, sopstvenoj proizvodnji i profesoinalnom timu za montažu u mogućnosti smo da Vaše projekte kompetentno i sigurno pratimo.

Aktivnost Bruggrohrsystema uz sradnju sa svojim zastupnikom Nevokalom za Srbiju, Crne Goru i Makedoniju odnosi se na:

»prenos toplotne energije na daljinu tj. modularna kombinacija krutih(KMR) cevi i fleksibilnih cevi

»kućnu tehniku je toplotno-rashladno izolovani sigurnosni transport tečnosti u objektu

»tehniku izgradnje benzinskih stanica i postrojenja nudi specifične sisteme, sa dostrukim zidom i sistemom

 kontrole cevovoda, naftna i benzinska postrojenja

»industrijsku tehniku za transport opasnih, zapaljivih i otrovnih tečnosti i gasova

»rad sa klijentima u iznalaženju projektno-specifičnih rešenja za krute i fleksibilne cevi>Brugg futura<.

Sprovodjenjem iznetih aktivnosti na teritoriji Srbije Crne Gore i Makedonije, BRUGG ROHRSYSTEM i NEVOKAL mogu da odgovore na sve zahteve iz oblasti transport tečnih i gasovitih fluida preko naših publikacija >proizvodni program<.Budite slobodni i kontaktirajte nas, preko našeg upitnika>upitnik<. Imamo odgovor na sva Vaša pitanja i dileme.