Publikacija

PROIZVODNJA PVC-e PROZORA i VRATA U SRBIJI

U Srbiji početkom 90-tih godina prošlog veka započinje proizvodnja PVC-e prozora i vrata. Austrijski “Sempedur” sa firmom “Vujić” iz Valjevo i Nemački “Kommerling” sa firmom “Centarinženjering”  iz Beograda. >na klik licenca Centarinženjering<

Prošlo je dvadeset godina, ali zbog svega što se dogadjalo u Srbiji i regionu imamo slabe rezultate. Proizvodnja PVC-e prozora-vrata, organizovana je uglavnom u malim i srednjim preduzećima, samostalnim zanatskim radnjama i neregistovanim radionica-“garažama”.

Usitnjena proizvodnja, mali kapaciteti, zastarele mašine, oprema i najveći problem 90% prizvodjača nisu stručno obučeni i sertifikovani za prizvodnju koju obavljaju. Prizvodnju PVC-e prozora-vrata obavljaju samouki radnici najrazličitijih zanimanja koji prelaze od jednog do drugog proizvodjača PVC-e prozora i vrata,  koristeći usmene i šture tehničke informacija prodvaca profila, mašina i opreme.

Prema podacima privredne komore Srbije,strukovnog udruženja, prizvodjača PVC-e/ALU prozora i vrata i specijalizovane revije za aluminijumske i PVC sisteme AL&PVC, ima oko 1.200, registrovanih proizvodjača PVC-e prozora i vrata, ovaj broj se uvećava za one koji proizvode PVC-e i ALU prozora i vrata, pa je tačan broj nepoznat, a time i broj PVC-e prozora-vrata koje se proizvodi u Srbiji. Medjutim prema podacima gradjevinaca i sve veće popularnosti PVC-e prozora i vrata, kod nas njihov broj se procenjuje na oko 600.000 komada godišnje, što je prema broju registovanih proizvodjača PVC-e prozora i vrata mala proivodnja.

Tržište Srbije, ima ponudu PVC-e profila preko 30-set>na klik spisak<proizvodjača-eksdrudera iz celog sveta, uključujući i tri iz Srbije. Konkurencija je velika kod izbora PVC-e profila ali i kod drugih materijala Izo-staklo i okova koji su sastavni deo PVC-e prozora i vrata. Medjutim po mišljnju većine proizvodjača PVC-e prozora i vrata, kupci uglavnom traže jeftine PVC-e prozore i vrata. Imajući u vidu sve nevolje koje prate prizvodjače PVC-e prozora i vrarta, osnovni kriterijum, ako ne i jedini kod izbora PVC-profila i drugih materijala Izo-staklo i okova koji su sastavni deo PVC-e prozora i vrata predstavljaju niske dobavljačke cene.

Proizvodjači PVC-e prozora i vrata uglavnom svoju proizvodnju vezuju za jednu vrstu PVC-e profila, od kojih izradjuju PVC-e prozore i vrata. Izborom proizvodjača PVC-e prozora-vrata, kupac uslovno bira i PVC-e profil za svoje  prozore i vrata. Imajući u vidu pomenutu činjenicu, izbor za kupca  je otežan, jer je vezan često za subjektivnu  procenu kvaliteta PVC-e profila koji nam se nudi. Problem izbora postaje još komplikovaniji za kupca, jer za kvalitet PVC-c prozora i vrata u prvom redu, nije odgovoran samo izbor PVC-e  profil, već i Izo-stako i  okova koji imaju presudnu ulogu u celokupnom kvalitetu PVC-e prozora i vrata.

Kao zaključak se nameće da za kupce PVC-e prozora i vrata, ključnu ulogu ima prizvodjač PVC-e prozora i vrata, koji za njega bira PVC-e profil, Izo-staklo i okov. Novinski oglasi, radio i TV reklame, Internet sajtovi puni su deklerativnim i streotipnim obećanjima o kvalitetu i niskim cenama PVC- prozora i vrata. Medjutim veliki broja prizvodjača PVC-e prozora i vrata loše su opremljeni(mašine i oprema),obučeni(radna snaga) i sertifikovani(ustanove za ispitivanje materijala i kvaliteta izrade). Slogan “nerazmišljaj o kvalitetu kupi jeftin PVC-e prozor i varta”, želja je  da se pridobiju kupci i dobro zaradi. Medjutim istina je da se samo smanjenjem kvaliteta PVC-e profila,Izo-stakla i okova kroz niske dobavljakče cene, može dobiti jeftini PVC-e prozori i vrata.

U tom slučaju slogan treba da glasi “Odoli jeftinom, kupi kvalitetn PVC-e prozor i varta”..

Salamander Industrie Produkte sa svojim zastupnikom Nevokalom jedan je od 30-set prodavaca PVC-e profila. Zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu, kvalitetu u radu  prezentaciji na sjmovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Budvi. svrstani su u  vodeću firmu za prodaju i distribuciji PVC- profila u Srbiji i Crnoj Gori. Imajući u vidu zahteve tržišta koje pokrivamo, iz ponude Salamander-Brϋgmann PVC-e profila koji se koriste širom Evropske unije i Sveta. Izabrali smo šest systema>na klik ponuda profila< koji poseduje sertifikate ift-Institut fϋr Fenstertechnikne iz Rosenheima najpriznatijeg iz te oblasti u Evropi. Četiri systema prozor-balkon vrata, jedan system ulaznih vrata i system roletni sa preko 80 PVC-profila u beloj i teksturi boje drveta. Odnos cene i kvaliteta za ponudjene profile su ujednačeni>na klik porudžbenica profila<

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SALAMANDER-BRÜGMANN PVC-e PROZORA i VRATA su:

 • Savremena koncepcija prozorskih profila>na klik galerija profila<omogućava oblikovanje raznih tipova prozora i vrata sa brojnim varijantama tipova krila, zahvaljujućim uskim vidnim površinama, markantnim zakošenjima i  mekim zaobljenjima svih vidljivih ivica prozora i vrata, čime se zadovoljavaju visoki esteski i sigurnosni kritrtijumi.
 • Izradjuje se u prepoznatljivoj alpsko beloj boji i u teksturama boje drveta>na klik tekstura boje drveta
 • Kompaktna celina obzirom da su spojevi na prozoru-vratima zavareni .
 • Otpornost na vremenske uticaje vlagu,vetr,sve vrste hemikalija, gasove i UV zrake.
 • Toplotna izolacija po najnovijim propisima o uštedi energije EnEV čijom se primenom štedi 30%  toplotne energije, uz  smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida za 25% > na klik test utrošaka energije<
 • Zvučna izolacija smanjuje buke za vrednost ekvivalentnog nivoa buke Rw 40(db)  prva klasa po zvučnosti
 • Zaštita od požara PVC-e profil  teško je zapaljiv, neprenosi vatru, deformiše se od temperature.
 • Mali troškovi održavanja, ćišćenje vlažnom krpom i sredstvima za pranje, bez upotrebe abrazivnih sredstava, nefarbaju se.
 • Dugotrajnost, bez promene boje i geometrije profila.
 • Ekološki i reciklirajući  sa stanovišta ekologije PVC-a je 100% bezbedan, reciklažom dobijamo material koji koristimo za coextrudiranje.

PVC-e prozori i varta proizvode se od šest grupa materijala, njihov uticaj na kvalitet i cenu prozora i vrata je različit. U kratkom izlaganju pokušaćemo da ove dileme razjasnimo:

 1. Grupa – PVC-e profil
 2. Grupa – Dihtung-zaptivač
 3. Grupa – Čelična armatura
 4. Grupa – Polužni mehanizam-okov
 5. Grupa – Staklo
 6. Grupa – Zavrtnji

1.GRUPA – PVC-e PROFIL SALAMANDER-BRÜGMANN

Od šest grupa materijala za izradu PVC-e prozora i vrata, tri su objedinjena u prvoj grupi. Prema geometriji

PVC-e profila (ležište za staklo i euro žljeb za okov) definisane su funkcije i dimenzije ostale tri grupe. Zato najviše dilema ima oko kvaliteta PVC-e profila. Kvalitet PVC-e profila meri se sledećim zahtevima:

1. Hemijskim sastavom

Ekstrudiranje PVC-e profila je autentična Nemačka tehnologija, koja se uspešno primenjuje i usavršava u Salamander Industrie produkte već 40 godina.

PVC-e je skraćenica od polivinilhlorida i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera. Mešajući se sa puniocima-modifikatorima koji odredjuju kvalitet i svojstva, dobija se kunststoff-veštački materijal u obliku granulata (cilindričnog ili sočivastog oblika) koji se uz pomoć dvopužnog ekstruderu oblikuje u PVC- profile.

Za kunststoff-veštački materijal vezane su mnoge nedoumice koje se tiču njegove štetnosti i ekološke  neispravnosti. Nedoumice se odnose na punioce-modifikatore kao što su: barijum, kadmijum, kalaj, olovo, kalcijum karbonat, cink i elastomeri. Medjutim ovi punioci-modifikatori čine samo 1% ukupne mase kunststoff-veštačkog materijala od koga se exstrudijaju PVC-profili. Zato je i „štetnost“ koja se pominje u vezi PVC-e prozora i vrata u praksi praktično nemerljiva.

Kunststoff-veštački materijala od koga se exstrudiranjem dobijaju PVC-e profili, propisanim odnosom polivinilhlorida i punioca- modifikatora obezbedjuju se sledeće krakteristike PVC-e profila:

 • gustina                                        DIN 53 479      1,46 g/cm²
 • zatezna čvrstoća                        DIN 53 455        45 N/mm²
 • modul elastičnosti                    DIN 53 457  >2500 N/mm²
 • tvrdoća(kuglica)                        DIN 53 456      130 N/mm2 
 • upijanje vode za 96 časova      DIN 53 459         8 mg/cm2
 • temperatura omekšavanja       DIN 53 460      80ºC
 • koeficijent linearnog širenja                                7×10 K
 • koeficijent toplotne provodljivosti                     0,16W/m2K

Ove karakteristike garantuju PVC-e profilu:postojanu boju,čvrstoću,žilavost i topljivost kojom se obezbedjuje kvalitetan var, koji “čuva prozor”.

2. Debljinom spoljašnjih zidova profila

Zadovoljava standard o klasi profila RAL-GZ 716/1 koji deli profile na kalasu: A-debljina spoljnjeg zida profila veće 2,8mm i B-debljina spoljnjeg profila zida manje 2,8mm. Na osnovu ovog standarda imamo potrebnu  težinu profila(ram 1.70-1.95kg/m,krilo 1.5-1.75kg/m,lajsna0.22- 0,27kg/m).Svi zidovi profila imaju dovoljnu debljinu, koja daje masu i krutost PVC-e profilu.

3. Širinom-profila i brojem  komora

Odnos širine pfofila i broja komora srazmeran. Profili širine: 76mm/5-komorni; 92mm/6-komora. Velika širina profila podeljna na mali broj komora,daje široke komore zbog čega vazduh u njima ima smanjenu konvekciju, a time mali Uf=1-1.3 W/m2 koeficijent toplotne provodljivosti PVC-e profila.

4. Aktivnim dihtungom-zaptivačem

Materijal EPDM DIN 7863, konstrukija poprečnog preseka u obliku „creva“  tzv. „trajno elastični dihtung“. Uvodjenjem trećeg dihtung- zaptivača dobijamo povećanu površinu dodira ram i krilo i smanjenu mogućnost prodora vode, prašine,buke i hladnoće.

5. Ojačanjem-armirungom

Profilisani čelični lim minimalne debljine 1.5mm i garantovane zatezne ćvrstoće σv=360N/cm2,antikorozivna zaštita toplo cinkovano po EN ISO 14713. Dimenzije(širina-visina)  u funkciji  veličine srednje komore PVC-e profila. U cilju sprečavanja negativnog uticaja ojačanja-armirunga na Uf-koeficijent  toplotne provodlivosti PVC-eprofila, imamo konstrukciju ojačanja-armirunga sa „termo mostom“.

Zaključak:  Ako želimo da nam PVC-e profil ispuni sve nabrojane zahteve vezane za kvalitet PVC-e profila  po DIN i EN ISO standardima on NEMOŽE BITI JEFTIN. Isključivanjem nabrojanih zahteva ili nekog od  njih dobijamo jeftin PVC-e profila i tako SMANJUJEMO  KVALITET PVC-e profila.

Sva četiri Systema prozor-balkon vrata Salamander-Brϋrmann  koje Nevokal prodaje na tržištu Srbije i Crne Gore ispunjavaju nabrojane zahteve za kvalitet PVC-e profila.

Predstavljamo novi, trenutno jedan od najboljih  PVC-e profil u Svetu.System prozor-balkon vrata blu Evolution.3D.

Novi profil, naslednik je usavršenog najuspešnijeg profila Salamander 3D. Izuzetno pažljivo konstruisan, dizajniran sa ravnim i oblim krilom, ispunjava sve zahteve vezane za kvalitet PVC-e profila. Kontrolisan hemijski sastav, bez olovao sa najboljim fizičkim karakteristikama koje propisuju DIN i EN ISO normativi. Debljine soljašnjih zidova profila klasa A>2,8mm, Širina profila 92mm sa šest komora i tri dihtunga-zaptivača od EPDM-a “trajno elastični”. Profilisano čelično ojačanje od lima deblje1.5mm antikorozivna zaštita toplo cinkovana sa “termo mostom” Koeficijent toplotne provodljivosti profila iznosi Uf=0.94W/m2K Imajući u vidu iznete karakteristike profila, prozori i balkon varata izradjeni od blu Evolution-a u gradjevinarstvu se koristi za izgradnju niskoenergetskih zgrada  i “pasivnih kuća”.

Npr.Jednokrilni prozor 1.23×1.48  blu Evolution(pesek u prilogu),ojašanje-armirung sa “termo mostom” koeficijent toplotne provodljivosti iznosi Uf=0.94W/m2K. Ugradnjom Izo-stakla Low-E strukture (4PVB+4+16A+4LE+16A+4LE) što znači da je prednje laminirano staklo od dva flot stakla 4mm izmedju koji je protiv zvučna PVB folija, drugo i treće staklo 4mm low-e (zaštita na “unutrašnje” strane Izo-stakla) i dva medjuprostora 16mm punjena argonom ukupne debljine 48mm koeficijent toplotne provodljivosti iznosi Ug=0.8W/m2K. Koeficijent toplotne provodljivosti za jednokrilni prozor Uw=0.95W/m2K

Zaključak:  Podaci iz primera ukazuju da se uravnotežio uticaj broj komora i strukture stakla na ukupnu toplotnu izolaciju PVC-e prozora. Ustaljeno mišljenje da broja komora ima presudnu ulogu na toplotnu izolaciju PVC-e prozora, može samo da služi u svrhu marketinga.Ukupno posmatrano na toplotnu i zvučnu izolaciju,sigurnostfunkcionalnost i estetski izgled PVC-e prozora, kao i do sada nesumljivo ima PVC-e profil, medjutim ugradnjomIzo-stakla Low-E punjeno “teškim gasom” toplotnu izolaciju poboljšavamo za 200%, lepljenjem PVB folije  na staklo smanjujemo buke za vrednost ekvivalentnog nivoa buke preko Rw 40db. Sigurnosni okov WK2 smanjuje mogućnost provale 100%. 

2. GRUPA – DIHTUNG-ZAPTIVAČ SALAMANDER-BRÜGMANN

Dihtung-zaptivač kod većine PVC-e profila predstavlja sastavni deo PVC-e profila, gde se u završnoj fazi extrudiranja “ušnira” dihtung-zaptivač. Ovim tehničkim rešenjem podiže se kvalitet postavljanja dihtunga-zaptivača i smanjuje vreme izrade PVC-e prozora i vrata.

Salamandr-Brϋgmann PVC-e profili, sa uvučenim “ušniranim” dihtung-zaptivačem.(profil blu Evolution sa  slike).izradjuje se od EPDM po DIN 7863 sledećih krakteristike:

 • tvrdoća                                             50 5IRHD
 • zatezna čvrstoća                              >7.5 N/mm²
 • elastičnost                                        >300%
 • deformacija na pritisak 100°C/22h   <35%
 • deformacija na pritisak -25°C/22h    <60%

Usvojene  karakteristike materijala po DIN 7863, obezbedjuju hemijske i mehaničke osobine dihtung-zaptivača. Svako odstupanje umanjuje osnovnu funkciju dihtung-zaptivača, trajno-elastično prianjanje izmedju krila i rama PVC-e profila, kao zaštita od prodora vode, prašine,buke hladnoće i vetra. Osim karakteristike materijala i konstrukcija ima značajnu ulogu u osnovnoj funkciji. dihtung-zaptivača. Konstrukcija dihtung-zaptivača otvorenog poprečnog preseka “banana” loše je rešenje, jer  kod kontaktnog pritiska izmedju krila i rama PVC-e profila, površina dodira je mala-nedovoljna. Osim toga, zbog vode, kondenza i temperature mržnjenja, kod  otvornog preseka dihtung-zaptivača dolazi do gubitka elastičnosti tj. lošeg prijanjanja izmedju krila i rama PVC-e profila. Bolju konstrukcija dihtung-zaptivača ima zatvoreni presek “crevo”, gde je prodor vode i kondeza nemoguć, kod mržnjenje  imamo aktivan “trajno elastičan” dihtung-zaptivač,Osim toga kod kontaktnog pritiska, zbog većeg preseka dihtung-zapivača imamo veliku-dovoljnu površinu naleganja krila i rama PVC-e profila.

Zaključak: Materijal za dihtung-zaptivača je EPDM sa karakteristikama po DIN 7863, konstrukcije zatvorenog poprečnog preseka,“crevo”. Aktivan “trajno elastičan” sa velikom površinu naleganja krila i rama PVC-e profila.

3. GRUPA – ČELIČNA ARMATURA SALAMANDER-BRÜGMANN

Za obezbedjivanje dodotne stabilnosti-čvrstoće PVC-e profili se ojačavaju. Ojačanje-armirung je hladno vučeni profil poprečnog preseka: U,L,pravugaonik,kvadrat,flah i slično od čeličnog lima (zatezna čvrostoća 360N/cm²) debljine 1.5 mm presvučen antikorozionom zaštitom (pocinkovan). Oblik, veličina i položaj poprečnog preseka profila ojačanja-armirunga zavisi od:

 1. Dimenzije(širina-visina)
 2. Opterećenja
 3. Položaja u odnosu na ose(x-y) po kojoma deluje opterećenje

1. Dimenzije(širina–visina) ojačanja-armirunga zavisi od širina PVC-e profila, odnosno njegove srednje komore u koju se “uvlači”.

2. Savijanja kao dominantno opterećenje kod PVC-e prozora i vrata,preuzima ojačanje-armirug u cilju stabilnosti, čiji je dozvoljeni napon:

 • Moment inercije poprečnog preseka ojačanjaarmirunga: za ose x i y (profil blu Evolution sa  slike iznosi):Iy =2.7cm4               Ix=1.31cm4najudaljenija tačka od težišta ojačanja-armirunga po y osi koja je izložena savijanju  y=2.8/2=1.4cmnajudaljenije tačka od težišta ojačanja-armirunga po x osi koja je izložena savijanja x=3.5/2=1.75cm

 • Dozvoljeni moment savijanja-opterećenja za ojačanje-armirung za osu xMsx= σdoz  Wx=120  1.4=168Ncm
 • Dozvoljeni moment savijanja-opterećenja za ojačanje-armirung za osu yMsy= σdoz Wy=120 1.75=210Ncm

3. Opterećenje koje preuzima ojačanje- armirung,različito  je u zavisnosti od ose(x,y) koje su izložene savijanju. Ojačanje-armirung treba da zauzme položaj u kome će moći da primi veće opterećenje.

Obzirom da je od čelika, ojačanje-armirung nepovoljno utiče na  Uf-koeficijent toplotne provodljivosti PVC-e profila. U cilju smanjenja negativnog uticaja, za razliku od drugih PVC-e profila koji ovaj problem rešavaju ubrizgavanjem poliuretana u komore. Salamanedr-ovo rešenje za isti problem je konstrukcija ojačanja- armirunga sa “termo mostom”.

Zaključak: Kvalitetno ojačanje-armirung, izradjen  je od čeličnog lima garantovane zatezne čvrstoće σv=360N/cm2, optimalni odnosom širine-visine poprečnog preseka i minimalne debljine lima 1.5mm. Antikorzivna zaštita  toplo cinkovano po EN ISO 14713, pozicioniran u odnosu na pravac delovanja oprećenja da izdrži najveća opterećenja i tako obezbedi stabilnost-čvrstoću PVC-e profile. Primenom “termo mosta” na konstrukciju ojačanja-armirunga smanjujemo nepovoljan uticaj na koeficijent toplotne provodljivosti.

4. GRUPA – POLUŽNI MEHANIZAM-OKOV

Okov predstavlja važnu i odgovornu grupu materijala od koje u najvećoj meri zavisi funkcionalnost i estetski Izgled prozora-vrata. Proizvodjači okova uvodjenjem EURO žljeba za PVC-e prozore omogućili su primenui okova za većinu PVC-e profila.Tipski-namenski okov osnov je svake gradjevinske stolarije(prozori-vrata) sa zadatkom da izvrši funkciju otvaranja i zatvaranja pokretnih delova(krila)prozora i vrata u odnosu na nepokretne delove(ram). Ovaj zadatak ostvaruje skupom raznih delova: (slika garniture okretno/nagibno-kip) šarke, zatvarači, makaze, prenosnici i prihvatnici  koji čine polužni mehanizam za otvaranje i zatvaranje. Način pomeranja krila prozora ili vrata u odnosu na njihov ram, odredjuje tipove otvaranja:

 1. okretno
 2. nagibno-kip
 3. okretno/nagibno-kip
 4. klizno-šiber
 5. uskočno-klizno
 6. segmentno-harmonika

1. Okretno, otvaranje oko krajnje vertikalne ose primenjuje se kod jednokrilnih i dvokrilnih PVC-e prozora I vrata otvaranje spolja ili na unutra Ovo je najrasprostranjeniji način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i  prema moći nošenja težine pokretnog krila.

2. Nagibno-kip otvaranje oko donje horizontalne ose”ventus” primenjuje se kod jednokrilnih PVC-e prozora, a otvara se spolja ili na unutra. Prozori koji služe isključivo za ventilaciju jer se delimično otvaraju.

3. Okretno/nagibno-kip, >na klik upustvo za montažu okova Prüfdokumantation< otvaranje je kombinacija oko vertikalne i horizontalne ose. Primenjuje se za jednokrilne i dvokrilne PVC-e prozore-vrata. Ostvaruje najbolji kontakt izmedju krila i rama, zato je najčešći način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

4. Klizno-šiber veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne i dokrilne PVC-e prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Uz pomoć specijalne konstrukcije PVC-e profila krila i rama, krilo se horizontalno pomera po ramu. Bočna površina dodira pokrenog krila i fiksnog dela u ramu mesto je gde može doći do blokiranja kretanja i prodora vazduha u prostoriju. Zabravljivanje izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača

5. Uskočno-klizno veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne PVC-e prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Otvaranje-otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvrćrnim za pokretno krilo, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina prićvršćene za ram prozora-vrata. Širina klizno-uskočnog krila ograničena je dužinom šina. Zabravljivanje-kip izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

6. Segmentno-harmonika, veoma praktično otvaranje oslobadja kompletan otvor. Dodatna konstrukcija.PVC-e profila krila omogučava da se ona kao segmenti slažu na levu ili desnu stranu rama prozora-vrata. Otvaranje-otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvrćrnim za segmentna-krila, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina prićvršćene za ram prozora-vrata. Zabravljivanje izmedju pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

Ispitivanje kvaliteta okova po nalogu proizvodjača obavljaju nezavisni instituti RAL(Reichshus Ausschuss Lifeberdingungen). Ispitivanje za okretno/nagibno-kip se sastoji iz četiri testa:

 1. Test trajnosti sastoji se od 60.000 kretanja ručice otvoreno-zatvoreno
 2. Test otvaranja za 90° 5.000 otvaranja zatvaranja od 0-položaja krila do položaja od 90°
 3. Test dodatnog opterećenja  otvoreno krilo za 90° optereti se težinom od 100kg u trajanju od 5min.
 4. Test na udar krila o prepreku simulacija udara krila u slučaju promaje. Na oslonjeno krilo o prepreku dodatnom silom pokušava se izvaljivanje iz šarke tri puta.

Okov koji je zadovoljio sve ove testove dobija tzv. markicu kvaliteta sa natpisom RAL.

5. GRUPA – S T A K L O

Staklo predstavlja veoma važnu i odgovornu grupu materijala i ako providan od njega u najvećoj meri zavisi termička i zvučna izolacija, maksimalna propusnost (transmisiju) sunčeve svetlosti, reprodukciju boja. i estetski Izgled prozora-vrata. Od velikog broj različitih vrsta stakala za različitu namenu,predstavićemo najčešća vrsta stakla ugradjena u PVC-e prozore-varta, opisati njihove tehničke karakteristika kako bi sami mogli odlučiti koja vam vrsta stakla najviše odgovara.

5.1. Opšte karakteristike Izo-stakla

Toplotna energija uvek se kreće u pravcu od toplog ka hladnijem pa tako i u slučaju stakla. Poboljšanjem izolatorskih sposobnosti stakla smanjićemo nepotrebno i skupo rasipanje energije. Izo-staklo (dvostruko, trostruko staklo) sastoji se iz dve ili više staklenih površina, između kojih se nalazi vazdušni  sloj. Ova stakla se razlikuju po debljini (od 20 mm do 36 mm ), npr. 4+16+4 mm znači da je spoljna staklena ploča debljine 4 mm , vazdušni prostor 16 mm , a unutarnje staklo 4 mm, ovom strukturom dobijamo koeficijent toplotne provodljivosti Ug=2,5-2.7 W/m²K. Prostor izmedju stakala može biti ispunjen “teškim” gasovima poput argona,kriptona, xsenona,smeše SF6  koji  doprinose povećanju koeficijenta toplotne provodljivosti Ug za 10-15% . Takodje se razlkuju i po vrsti stakla, kao i obradi. Znači, spoljnje staklo može biti kaljeno, a unutarnje obično. Izo-stakla se najčešće upotrebljavaju za prozore i vrata privatnih kuća i objekata, vila, poslovnih prostora, izloga trgovina, škola, bolnica, bazena, zimskih bašti itd. Ljudi imaju često pogrešno mišljenje o Izo-staklu, tj. da je to “vakum”staklo,što nije tačno jer kad bi vakum pumpom izvukli  vazduh, a ne bi medjuprostor napunili drugim gasom dobili bi delimično konkavna stakla. Zbog smanjenog atmosferskog pritiska na visinama preko 1000m moraju se ugraditi ventili za izjednačavanje pritiska u medjuprostoru izo-stakla. U protivnom dolazi do prodora novog vazuha u medjuprostoru izo-stakla pa ga molekular nemože isušiti i Izo-staklo “rosi”.

5.1.1.Konstrukcija Izo-stakla

Staklo-za proizvodnju Izo-stakla  od izbora stakla najviše zavise karakteristike Izo-stakla. Važno je, daje staklo flotploča pravilno izabrane debljine prema veličini i svojstvima, najćešće 4mm (površina 1m² ima težinu 10kg.)  

Medjuprostor-je uvek napunjen vazduhom ili “tromim” gasovima kao što su argon, kripton, xenon,smeše SF6. O vrsti gasa direktno zavisi i toplotna izolacija. Što je gas “teži” to je bolja toplotna izolacija, stim da moramo paziti na širinu medjuprostora. Za svaki gas je posebno zahtevana optimalna širina medjuprostora. Za vazduh i argon distanc-lasjna debljine 16mm,za kripton distanc-lajsna debljina 10mm, za xenon i SF6 distanc-lajsna debljine 8mm.

Molekular-primarna funkcija molekulara je da isušuje vlagu koja bi se zatekla u prostoru izmedju dva stakla tokom proizvodnje izo-stakla. Takodje molekular osigurava nizak nivo vlage, tokom upotrebe izo-stakla, koja bi mogla prodreti u medjuprostor zbog raznih uticaja. Najzad bilo kakvo organsko isparavanje koje bi se moglo pojaviti eliminisano je molekularom. Kugličast molekular se koristi za aluminijske ili inox distanc-lajsne.

Butil-služi za internu izolaciju (prva barijera) izo-stakla. Butil osigurava nizak prolaz vlage, pare i gasa, a ima otpornost na starenje, pucanje i termičku stabilnost. Butil je skraćeni naziv za polyisobutylen, a mašina ga nanosi zagrejanog na distanc-aluminijumsku lajsnu pre lepljenja distanc-aluminijumske lajsne na staklenu površinu. Ima izuzetnu vezivnu sposobnost za staklo, aluminij, inox itd.

Spoljni kit-koristi se polisulfid, dvokomponentni kit koji se nanosi na izo-staklo nakon prolaska stakla kroz mašinu za pranje stakla i stiskanja u presi. Može se koristiti i jednokomponentni kit hot-melt koji ima odlična fizičko-hemijska svojstva i vrlo dobru otpornost na visoke i niske temperature. Hot-melt se vrlo brzo vulkanizuje pa se koristi u slučajevima kada trebamo u kratkom roku izraditi izo-staklo za ugradnju.

5.1.2. koeficijentom topotne provodljvosti (Ug)

Ug-koeficijent toplotne provodljivosti pokazuje koliko toplote u vatima (W) prodje  za jedan sat kroz metar kvadratni zastakljene površine, vazduha koji se nalazi izmedju stakala i vazduha sa spoljne strane stakla ako je temperaturna razlika ulazne i izlazne površine 1K (kelvin). Što je brojka manja i gubitak toplote je manji.

Na slici 1. prokazana je provodljivost toplote kod jednostrukog stakla, temperature površine stakla prema unutrašnjosti raste, neprijatno strujanje vazduha u smislu toplo-hladni i mogućnost pojave kondeza.

Na slici 2.prokazana je provodljivost toplote izolacionog dvoslojnog stakla. Razlika temperature površine stakla, sobne temperature smanjuje se primenom dvoslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu moguće korišćenje radnog prostora u neposrednoj blizini prozora, jer ne dolazi do nepriatnog strujanja vazduha u smislu toplo-hladno i pojave kondeza.

Na slici 3. prokazana je provodljivost toplote izolacionog troslojnog stakla. Razlika temperature površine stakla, sobne temperature još više se smanjuje se primenom troslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu još povoljnije korišćenje radnog prostora.

Prolaz  toplote kroz Izo-staklo odredjen je: λs i λu-koeficijentima prelaza toplote sa vazduha na staklo i sa skla na vazduh, λst=0,8W/m2 koeficijent toplotne provodljivosti stakla, λv- koeficijent provodljivosti toplote kroz vazdušni medjuprostor-konvekcija. Ovaj koeficijent vezan je za veličinu medjuprostora dva stakla.

manji  medjuprostor sporije kretanje i obrnuto. Analizom ovih činjenica postaje jasno da se povećanjem medjuprostora preko 16mm, zbog pojave konvekcije(strujanje) gubi uticaj slabe provodljivosti vazduha, koja je karakteristična za slojeve vazduha sa medjuprostorom do  6mm. Zbog toga je neekonomično proizvoditi Izo-stakla sa medjuprostorom većim od 16mm.

Analitički način izračunavanja koeficijentom topotne provodljvosti (Ug)

Izračunavanje koeficijenta provodljivosti Ug za Izo-staklo 4+16+4 punjeno suvim vazduhom

Eksperimentalni rezultati Ug dobijeni merenjem pokazuju vrednosti 2,5-2,8(W/m²K). Za orjentacione proračune ovakv način je prihvatljiv. Ubacivanjem “tromih” gasova argona,kriptona. xenona,smeša gasova SF6  čiji je koeficijent toplotne provodljivosti niži nego vazduha mogu se dobiti Izo-stakla sa10-15%nižim vrednostima koeficijenta provodljivosti Ug.

5.2. Izo-staklo Low-e(niska emisija)

Low-E zaštita (niska emisija) predstavlja pirolitičku zaštitu(toplo razlivanje manganovg oksida)

 • hard-coating, za vreme procesa proizvodnje stakla na površinu float-stakla nanosi tank “tvrdi” zaštitni sloj metal-oksida.Staklene ploče koje su tretirane ovim postupkom imaju površinu postojanu na ogrebotine. One se mogu obraditi i termički, a da se pri tome ne uništava vatrootporni sloj.
 • sputtering/soft-coating, postupkom katodnih zraka  naknadno posle procesa proizvodnje nanosi se više slojeva metal-oksida u visoko vakuumiranom postrojenju. slojevi nastali ovim postupkom “meki” moraju se u najkraćem vremenu preraditi u izolacijske ili višeslojne staklene ploče, kako bi se zaštita, sačuvala od atmosverskog delovanja.  .

Oba postupka propuštaju kratkotalasno zračenje i reflektuju dugotalasno infracrvenozračenje.

Ug- topotna provodljvost  jednostavne staklene ploče  postupkom low-e zaštite se smanjuju upola. Zaštita se koristi tako da stakla niske emisije deo toplote vraćaju nazad ka izvoru iz kojega dolaze. Istovremeno nisko emisiona stakal minimalno deluju na sunčevo zračenje i dozvoljavaju dobitke sunčeve energije. Približni neutralni zaštitni premazi variraju u pogledu boje već prema proizvodu između zelenkaste, plavičaste i sivkaste. Kod proizvodnje Izo-stakla metalni premaz se nalazi u “unutrašnjoj” strani Izo-stakla. Koeficijent toplotne provodljivosti,ako je međuprostor punjen gasom argonom, Ug=1.1W/m²K.Punjenje medjuprostora“težim” gasom npr. kriptonom koeficijent toplotne provodljivosti Ug=1.0W/m²K. Medjuprostor punjen xenonom i SF6 gasom spušta koeficijent toplotne provodljivosti na svega Ug=0,8W/m².

5.2.1 Prikaz rezultata merenja temperature

Kako znati da li je i kako ugrađeno Low-E staklo? Kod običnog stakla, ako upalite upaljač, plamen će biti žut ili žućkast, a kod Low-e stakla plamen će biti ljubičasto-plavkast!

Rezultati merenja temperature na površini unutrašnjeg stakla uz uslov spoljašnje temperature -10 °C  i unutrašnje +20°C

Prvi uzorak dvoslojno Izo-flot staklo(4+16+4), medjuprostor  punjen  vazduhom Ug=2,5(W)/m²K. Drugi uzorak dvoslojno Izo- low-e staklo (4+16A+4LE) prvo flot, drugo low-e (zaštita na “unutrašnjoj” strane Izo- stakla), medjuprostor punjen argonom Ug=1,1(W/m²K). Treći uzorak troslojno Izo-low-e staklo(4+12A+4LE+12A+4LE) prvo flot,drugo i treće low-e (zaštita na “unutrašnje” strane Izo- stakla), oba medjuprostora punjena argonom Ug=0,8W/m²K).

Merenja jasno ukazuju na  veliki uticaj:

 • low-e (niska emisija)zaštita stakla
 • višeslojnosti stakla  i
 • punjenja medjuprostora “ teškim” gasom Argonom na koeficijent toplotne provodljivosti Ug(W/m²K), koji je smanjen-poboljšan za 120% odnosno 220% u odnosu na Izo-flot staklo(4+16+4) koje se kod nas uglavnom ugradjuje u PVC-e prozore i vrata.

5.3. STAKLA ZA ZVUČNU IZOLACIJU

Za zaštitu od buke nije dovoljno samo izabrati stakla za zvučnu izolaciju, već moramo dobro razmisliti o celom prozoru-vratima u koji je ugradjeno staklo i njegove spojeve sa zidom. Izborom Izo-stakla punjeno“teškim”gasom, postiže se smanjenje zvučnog pritiska u medjuprostoru, jer su talasi savijanja stakla, koje je izloženo zvuku, kraći od onih koji se javljaju u gasu koji se nalazi u medjuprostoru izo-stakla umesto vazduha. Navedeno rešenje isključivo zavisi od od načina ugradnje, tj. ostvarivanja što boljeg zaptivanja izmedju stakla i rama. Postojanje i najmanjeg otvora sitne pukotine dovodi do stvaranja “zvučnog mosta” koji omogućuje da zvuk neželjeno procuri u prostor koji mi želimo da zvučno zaštitimo. Za izvodjenje veze izmedju gradjevinskog otvora i prozorskog rama primenjuje se trajno elastična zaptivna masa. Koficijent odredjivanja zvučne izolacije   Rw iskazuje se u decibelima (dB).

Podatak o Rw=34dB za staklo znači da će takvo staklo smanjiti “uhapsiti” buku za Rw=34dB, a ne kako mnogi misle da staklo propušta Rw=34dB. Npr. ako je objekat ili stan uz prometnu ulicu, gde nivo buke iznosi Rw=80dB. Ako ugradimo Izo-staklo sa Rw=34dB, znači da će nam nivo buke u prostoru biti Rw=46dB. Što je potpuno prihvatljivo, jer je dopustiva buka danju oko Rw=50dB.

Medjutim ako izvor buke stvara daleko više od Rw=80dB tada moramo razmisliti o ugradnji Izo-stakla punjena “teškim” gasom. Povećanjem buke smanjuje se elastičnost stakla, logčno je da su laminirana stakla ili lamistal stakla bolji zvučni izolator zbog PVB folije između dva stakla nego obična stakla iste debljine.

 

klasa

 

Koficijent  Rw(db)

 

Zona buke

 

Namena prostora

 

dopušten nivo buke

dan(db) / noć(db)

Specijalna            40    1 Odmor,oporavak i lečenje       50           40
Prva          35-38    2 Stanovanje i boravak       55           40
Druga          30-34    3 Škole,pozorišta,biblioteke i slično       55           45
Treća          25-29    4 Poslovni prostor       65           50
četvrta          20-24    5 Proizvodnja,industrija,skladišta,servisi       80           80

Tablica 1 svrstava PVC-e prozore-balko varta po zvučnosti u pet klasa. Tablica 2. prikazuje maksimalne dozvoljene vrijednosti buke u prostoru za dan i noć.

6. GRUPA – Z A V R T N J I

Zavrtnji predstavlja grupu materijala od koje zavisi kvalitet veze izmedju ojačanja-armirunga i PVC-e profila odnosno polužnog mahanizma-okova i PVC-e profila. Kvalitet materijala i izrade zavrtnja koji se koriste u izradi

PVC-e prozora i vrata definisan je DIN standardom. U tablici 1. date su vrste zavrtnja,dimenzije I opseg njihove primene u izradi PVC-e prozora I vrata.